usemap

 

 

 

 

 

 

 
   
 


 

 

 

 
 

 
 
 

 

PEHLİVANKÖY
 
Pehlivanköy, Kırklareli ilinin bir ilçesidir. İl merkezine 62 kilometre uzaklıktadır. Deniz seviyesinden 24 metre yüksekliktedir. 3.965 civarında nüfusu olan (ilçe merkezinin köyler hariç nüfusu 1.876 dır. 919 erkek, 867 kadın bulunmaktadır.) ilçe göç vermektedir.
Kaymakamı Serhat DOĞAN,Belediye Başkanı Hüseyin AÇIKEL'dir.
Hayvancılık yaygındır, genelde büyükbaş hayvancılık yapılır. Halk kendine yetecek kadar sebze yetiştirir. Çeltik tarlaları bulunmaktadır. Ergene Nehri ilçenin içinden geçtiği için, nehirdeki kirlilik ilçeye zarar vermiştir. Her sene eylül ayında festival düzenlenir ve bu ilçenin en önemli günüdür.
 
Tarihi
Pehlivanköy'de ilk yaşayanlar Traklardı. MÖ 700 yıllarında Ergene Nehri kıyılarına yerleşmişlerdi. MÖ 335 yıllarında Makedonlar topraklara sahip olmuştu. Daha sonraki yıllarda ise Trakya Devleti'ne bağlanmıştı. Büyük İskender'in ölümünden sonra Trakya 'da birlik bozulmuş ve topraklar iktidar mücadelesine şahit olmuştur.
Pehlivanköy'ün eski adı Pavli'dir. Pavli'nin aslı Pavula'dır ve bu isim de hristiyan azizlerden Aziz Pavulos'tan gelmektedir. 46 yılında Roma topraklarına geçen bölge, Avrupa Hun Devleti tarafından işgal edilmişti. 850 yılında Bizans imparatoru III. Mikail, güneydoğuda kendisine zorluk çıkaran Palivkain aşiretini bu bölgeye getirmiş ve bölge adını bu aşiretten almıştı. Bölge Roma İmparatorluğu ve Bizans zamanında hristiyanların merkezi olmuştu. 10. yüzyılda Bulgarlar tüm Trakya 'ya yerleştiği gibi Pehlivanköy'e de yerleştiler.
 
Osmanlı Zamanı
1363 yılında Hacı İlbey ve Evrenus Paşa bölgeyi fethedip, Osmanlı Devleti sınırları içine soktu. Osmanlı döneminde de topraklarda Bulgarlar yaşadı. 1829'da Osmanlı - Rus savaşında Edirne'yi işgal eden Rus birlikleri Pehlivanköy'e de girmişlerdi. Topraklar 1877-1878 "93 Harbi"nde de bir yıl Rus işgali altında kaldı. Ayestefanos Antlşaması ile kurulacak Bulgaristan Prensliği'nin bir parçası oldu. Ancak bölgede kurulacak Rusya destekçisi bir devlete karşı çıkan İngilizler yüzünden imzalanan Berlin Antlaşması'nda Osmanlı topraklarına bırakıldı.
Daha sonraki yıllarda Lofça[2] bölgesinden büyük göç aldı ve bölge halkının çoğunluğunu Pomak gurupları oluşturdu. Pomakça daha geçmiş yıllara kadar geçerliliğini koruyan bir dil olarak kaldı. İlçeye bağlı Kuştepe köyü tamamen Pomak olup çocukları ancak ilkokulda Türkçe öğreniyordu, ancak günümüzde bu artık değişti.
Balkan savaşlarından milli mücadele dönemine...
Balkan Savaşları sırasında da bir yıllık işgal altında kaldı ancak Bulgar'lardan geri alındı ve Pehlivanköy'de yaşayan Bulgarlar Osmanlı Devleti sınırları dışına çıkarılıp dışarıda kalan Pomaklar bölgeye yerleştirildi. I. Dünya Savaşı sonrasında da Yunanlılar tarafından işgal altında kaldı. Yunan işgali de iki yıl sürdü.
9 Kasım da işgal sona erip Pehlivanköy Türk toprakları arasına katıldı.
 
Cumhuriyet Dönemi
1935'ten 1941 arasında Trakya başmüfettişliği görevini üstlenen Kazım Dirik tarafından bölgeye çok yardım edildi. Halka hayvancılık konusunda eğitim sağladı, Macar mimarlar tarafından ilçedeki Atatürk Meydanı ve Mehmetçik parkı yaptırıldı ve halka spor malzemeleri sağladı. Bir süre Babaeski'ye bağlı bir bucak olan Pehlivanköy 1957'de ilçe olmuştur.
 
Tarihi Eserler ve Önemli Günler
 Ergene Nehri üstündeki Akarca Köprüsü. Osmanlı zamanından kalmıştır. Rivayete göre köprünün orta kemeri bir türlü düzgün yapılmamıştır. Usta birinin kurban edilerek duvarın içine gömülmesi ile orta kemerin yerinde duracağını söyler. İşçilere yemek taşıyan kadınlar arasından ertesi gün yemek getiren kadın öldürülücektir. O kadın da yeni doğum yapmış, çocuğunu emzirmekte olan bir annedir. Ertesi gün kadın köprünün yerinde durması için kurban edilir ve kemer tamamlanır. Ancak kadın bir cuma günü öldürüldüğü için her cuma ağlayan bir kadın sesi duyulduğu ve orta kemerden süt aktığı söylenmektedir. Köprünün adı Akarca da süt akmasından gelir.
Akarca sırtlarında eski bir kale olduğu söylenen taş kalıntıları vardır.
 
Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı 18 – 22 Eylül arasında yapılan panayırda birçok eşya ve hayvan satışa sürülürken, eğlenceler de bulunmaktadır. Panayır yaklaşık 110 yıllık bir geçmişe sahiptir.
Asırlık Meşe Ağacı. 100 yaş civarında olduğu söylenmektedir
 
Coğrafya
Pehlivanköy İlçesi yurdumuzun Trakya bölümünde ve Ergene Havzasındadır. Kırklareli İlinin güneybatı ucunda bulunmaktadır. Doğudan ve kuzeyden Babaeski, batıdan Edirne, güneyden Tekirdağ İli ile çevrelenmiştir. Yüzölçümü 114 km²'dir. İl merkezine uzaklığı 62 km'dir. Ergene Ovası nehrin taşması nedeniyle sık sık sular altında kalmaktadır. Kış ayları kuzey rüzgarlarına açık olduğundan soğuk, baharlar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Pehlivanköy İlçesi demiryolu ile Edirne Kırklareli, Babaeski, Lüleburgaz ve Uzunköprü’ye bağlıdır.
 
Su Kaynakları
Ergene nehri İlçenin en önemli su kaynaklarının başında ergene gelmekte idi. Ancak son yirmi yılda Çorlu ve Çerkezköy'deki çarpık sanayinin yarattığı kirlilik Ergene nekrini su kaynağı olmaktan çıkarıp zehir kaynağı haline getirmiştir.
Kuştepe deresi İlçe sınırları içinde kalan son temiz deredir. ilçe merkezi önlerine doğru geldiğinde kanlıdere adını alır.
Amatör balıkçılıgın yapılabilecegi DSİ'lerinin yaptıgı Hıdırca yolunda 1 adet gölet bulunmaktadır.
 
Orman, Koruluk ve Yeşil Alanları
Katırkulu, Gustil ve Koca orman mevkilerinde pehlivanköydeki doğal ormanların son kalıntıları bulunmaktadır. Yöre halkının sürekli yeni tarla açmak istemesi yüzünden ve kaçak oduncılar yüzünden bu son kalan doğal alanlarda yok olmaktadır.
Mezarlığın yanında Kazım Dirik tarafından diktirilen Akasyalık adıyla anılan ağaçlık bulunmaktadır.
 
Mahalleler
Kazımdirik Mahallesi
Ergene Mahallesi
Kurtuluş Mahallesi
 
Meydanlar
 94 meydanı (Pomaklar ilk olarak bu meydanın çevresine yerleşmişlerdir. Adı da 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda hicri takvime göre yerleşim tarihi meydana adını vermiştir.)
Zübeyde hanım meydanı (23 Nisan, 9 Kasım Kurtuluş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri burada düzenlenir.)
İstasyon meydanı
Cumhuriyet meydanı (Çelenk koyma törenleri burada yapılır.)
Tasarım 59